Rederij Wadden Transport

» Kapiteins Kroniek «

 

Terugblik op 2006 (nr. 9)

12 februari 2007

Beste lezers,

Terugblik op 2006, het was van alles wat. We hadden de geboorte van onze dochter, het overlijden van mijn moeder, getijdenbruggen gesprekken met Rijkswaterstaat, en brand naast het schip.

Lianne Frederique en mijn moeder:

Heel veel liep tezamen in week 14. Op dinsdag 4 april, hadden wij de Terschellinger Bank volgeladen met trailers en anderen lading met bestemming Terschelling. We zouden om zes uur de volgende morgen vertrekken van Harlingen. Om vier uur woensdag ochtend belde Barbara op Vlieland dat haar weeën begonnen waren. Ik heb toen onze aflos kapitein gebeld en deze kwam gelijk. Tegelijkertijd heb ik de Tempest (Arjan, Rederij Noordgat) gebeld om me van Harlingen naar Vlieland te brengen. Om vijf uur was de Tempest langszij en onze aflos kapitein en machinist waren aan boord de Terschellinger Bank in Harlingen gekomen. Ik ben aan boord de Tempest gesprongen en Arjan bracht mij bij noordwest 4-5 Beaufort naar Vlieland.

Ik ben om 05.45 uur bij de veerboot kade afgezet, en om zes uur was ik bij Barbara. Tijdens deze trip hoorden wij over de VHF radio dat de Terschellinger Bank precies om zes uur was vertrokken van Harlingen. Op Vlieland duurden de weeën nog de gehele dag en 's avonds gingen wij met de helikopter naar Leeuwarden, waar onze dochter Lianne Frederique ter wereld kwam te 23.25 uur. Ik ben tot 2.30 uur bij hen gebleven, waarna ik mocht slapen in het ziekenhuis.

De volgende ochtend, donderdag 6 april 2006: Om 07.30 uur ligt de Terschellinger Bank klaar voor de schepen lift van Shipdock te Harlingen. Na aanwijzingen van Jelle Bierman varen wij naar binnen. Om 08.30 uur staat het schip droog. Na felicitaties van het directie en personeel van de werf met de geboorte van onze dochter versierde een kantoor meisje ons restaurant aan boord met roze lucht ballonnen. Dit had ik nog niet eerder meegemaakt en was daar onder de indruk van, dit medeleven.

Tijdens de volgende twee dagen werd het schip schoongespoten en voorzien van een nieuwe laag onderwaterverf. Die dagen en de rest van de week was er veel wind uit de noordwest, 5 tot 7 Beaufort met veel regen.

Zondag ochtend, 9 april: Om morgen 8 uur 's morgens kreeg ik het bericht dat mijn moeder op 91 jarige leeftijd in de Stilen op Terschelling was overleden. Ik was nog steeds in Harlingen, verdelend mijn tijd tussen de Terschellinger Bank op de werf, de Challenger, en ons geboren kind. De Koegelwick was toen voor onderhoud uit de vaart; gezien de harde noordwest wind en omstandigheden in Harlingen had ik weinig lust om met onze open rubberboot heen en weer te gaan, dus kon ik niet bij het heen gaan van moeder zijn.

Getijdenbruggen

In oktober hadden we een gesprek gevoerd met Rijkswaterstaat te Leeuwarden inzake het medegebruik van de openbare getijdenbruggen. De bestaande convenant tussen de eilander gemeentes, Rijkswaterstaat, en Rederij Doeksen geldt uitsluitend voor passagiers vervoer. De m.s. Noord Nederland, vrachtboot van Rederij Doeksen, valt dus buiten deze convenant.

Rijkswaterstaat kwam in dit gesprek noodgedwongen tot de conclusie dat de vrachtboot van Doeksen met haar gebruik van de bruggen opereert buiten de afspraken van de convenant. Wettelijk gezien heeft elk vrachtvervoerder gelijk recht op gebruik van de bruggen.

RWS heeft ons dan toegezegd het medegebruik van de getijdenbruggen voor het voorjaar van 2007 te regelen. Tot op heden hebben wij helaas niets vernomen!

Brand naast het schip:
brandschade
Leeuwarder Courant, 18-09-2006

Zondag, 17 september, ca. 3.00 uur: Naast de Terschellinger Bank is een geparkeerde hooiwagen vroeg in de ochtend in brand gestoken. Er ontstaat binnen waterschade en buiten verf schade. Brandweer Harlingen blust het vuur. Het schip wordt twee dagen later geschilderd en eventueel in januari 2007 door Teerenstra in Den Helder gestraald, waarna het weer als nieuw uitziet.

Overig:

Verder hadden en hebben we het nog druk met het overvaren van circa 65 woonhuizen voor het bouwbedrijf Burggraaf. Eind bestemming van de huizen, de Noordermieden te Midsland, Terschelling.

De coaster m.s. Challenger is te koop, omdat de meeste lading met de Terschellinger Bank vervoerd wordt.

Al met al terug kijkend, was 2006 een turbulent jaar met een goed eind resultaat. Ik hoop met u dat 2007 ons weer goedgezind is, en dat ik u aan boord mag verwelkomen.

Met zeemans groet,
handtekening

Kapitein Fred Lakeman.

New Crew Member (nr. 8)

10 april 2006

We hebben een nieuwe bemanningslid aan boord!