Rederij Wadden Transport

Disclaimer

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden en andere materialen van deze site zijn voorbehouden aan Rederij Wadden Transport, of opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Rederij Wadden Transport vereist.

Rederij Wadden Transport spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties dat deze informatie up to date, volledig en/of juist zal zijn.

Rederij Wadden Transport en haar directie kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Vervoerscondities

Tijdens het verblijf op de emplacementen, alsmede op het vervoer van zaken en personen, zijn van toepassing de door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondisementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Veerboot en Beurtvaartcondities, laatste versie. Deze worden u op aanvraag gratis verstrekt of zijn hiernaast in pdf-formaat te downloaden. Voor schade, ontstaan aan rijwielen, bromfietsen, motorrijwielen, auto's, aanhangwagens, caravans en andere rij- en voertuigen, de hiermee vervoerde goederen, alsmede schade ontstaan aan bagage enz. is VOF Rederij Wadden Transport, evenals de bij ons in dienst zijnde personen, ingevolge de vervoerscondities, niet aansprakelijk.

Rederij Wadden Transport v.o.f. is ingeschreven onder nummer 58632638 van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Leeuwarden. De Vervoerscondities zijn hiernaast in pdf-formaat te downloaden.