Rederij Wadden Transport

» Kapiteins Kroniek «

 

Uitspraak Raad van State (nr. 25)

9 augustus 2017

Schuttevaer

'Wadden Transport krijgt alle gelijk bij Raad van State'

Rederij Wadden Transport op West-Terschelling krijgt op alle punten gelijk in de juridische strijd met de gemeente Harlingen. De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan voor de Nieuwe Willemshaven. De gemeente heeft op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat er behoefte bestaat aan de geplande jachthaven met 225 ligplaatsen en hield totaal geen rekening met de belangen van Wadden Transport.

De Raad van State had Harlingen, formeel de gemeenteraad, al bij de behandeling van de zaak in april alle hoeken van de rechtszaal laten zien. Dat de gemeente geen idee heeft van de kosten die gemoeid zijn met verplaatsing van de activiteiten van Wadden Transport - als dat al mogelijk zou zijn - verbaasde de hoogste bestuursrechter nog het meest.

Niet onderbouwd

Harlingen heeft de forse uitbreiding aan ligplaatsen voor jachten en cruiseschepen niet met cijfers onderbouwd, stelde de Raad van State vast. Ook de stelling van de gemeente dat er in het Waddengebied te weinig noodvoorzieningen voor de pleziervaart bestaan, is niet cijfermatig onderbouwd. ‘De enkele omstandigheid dat de gekozen locatie aantrekkelijk is, levert geen grond op voor de conclusie dat behoefte bestaat aan een jachthaven met een omvang als bij het plan voorzien', aldus de uitspraak van de Raad van State op 9 augustus. ‘Door de behoefte aan de jachthaven niet deugdelijk te onderzoeken en niet de nodige kennis te vergaren over de belangen van Rederij Wadden Transport, heeft de gemeenteraad geen goede afweging kunnen maken.'

Eigen afmeerpaal
De rederij vervoert goederen over de Waddenzee tussen het vasteland (Harlingen) en de waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Het bedrijf is gespecialiseerd in grote, brede en zware transporten die niet over de rijksaanleginrichtingen kunnen worden vervoerd. Het schip van Rederij Wadden Transport heeft een eigen laadklep en is afhankelijk van een geschikte (lade) kadehoogte. De rederij beschikt over een eigen en op eigen kosten gerealiseerde afmeerpaal. Deze voorzieningen zullen met de inrichting van de jachthaven, die Harlingen voor ogen staat, verdwijnen.

Het bestemmingsplan Harlingen Willemshaven wordt ‘kaal' vernietigd, dus er is voor de gemeente geen herstel meer mogelijk. Harlingen moet de uitspraak van de Raad van State verwerken in de officiële website www.ruimtelijkeplannen.nl


Raad van State toetst bestemmingsplan Willemshaven (nr. 24)

11 april 2017

De gemeente Harlingen kon in de zitting bij de Raad van State geen enkel cijfer of recent onderzoek overleggen waaruit de behoefte aan een nieuwe jachthaven in de Willemshaven blijkt.

Het hoogste rechtscollege boog zich over de juistheid van het bestemmingsplan op verzoek van Rederij Wadden Transport van Fred Lakeman. Voor hem is er in de nieuwe plannen voor de Willemshaven geen plek meer, vindt de gemeente...