Rederij Wadden Transport

» Kapiteins Kroniek «

 

Nieuwe aanwinst voor de rederij (nr. 7)

25 augustus 2005

Beste lezers,

Onze rederij heeft onlangs haar Ro-ro (“roll on, roll off”) vrachtschip Terschellinger Bank uitgerust met een nieuwe laad- en losbrug. De brug heeft een lengte van 8,5 meter en is berekend voor rijdende voertuigen en werkverkeer tot maximaal 16 ton per as.

De nieuwe brug vervangt de huidige achterbrug en maakt laden en lossen ten alle tijden bij normale waterstanden mogelijk. Zoals gebruikelijk voor de rederij, wordt de brug ingezet om direct aan wal in de verschillende werkhavens (Harlingen, Terschelling en Vlieland) te kunnen laden of te lossen, 24 uur per dag.

nieuwe brug aug 2005
Terschellinger Bank met nieuwe laad/losbrug
 

Na een aantal jaren overleg met Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen heeft Rijkswaterstaat besloten toestemming aan Rederij Wadden Transport te verlenen tot medegebruik van de Rijks getijdenbruggen te Harlingen, Terschelling en Vlieland. Door gebruik van deze openbare aanleginstallaties te maken is het ook mogelijk bij elke waterstand te laden of lossen.

Op de bruggen van Rijkswaterstaat geldt echter een gewicht beperking van 45 ton. Met begrip voor de belangrijke plaats van de passagiers veerdiensten in de eilander infrastructuren heeft de rederij ingestemd tot het verlenen van voorrang aan de passagiers veerboten tijdens de reguliere diensten. Buiten deze tijden is de brug vrij voor gebruik. Nadeel is dat de bruggen op Terschelling en Vlieland 's nachts ook niet vrij zijn als de veerboten daar afgemeerd liggen; dit gebeurt bijvoorbeeld in de winter met de m.s. Friesland al vanaf 16.30 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend.

Met het gebruik van deze twee nieuwe aanleg mogelijkheden kan Rederij Wadden Transport tevreden voorruit kijken en is trots om deze verbeterde dienstverlening aan haar klanten te kunnen bieden.

Getekend,
handtekening

Kapitein Fred Lakeman.

En nu, Venstertijden (nr. 6)

30 mei 2005

Het is alweer een poos geleden dat u wat van ons vernomen heeft; het is het gevolg van de toenemende drukte dat we er niet aan toekomen u bij te schrijven.
Velen informeren bij ons hoe het nu staat met het aanleggen van ons ro-ro schip de Terschellinger Bank aan de getijdenbruggen van Rijkswaterstaat in Harlingen, Terschelling en Vlieland. Deze openbare Rijkswaterstaat bruggen worden momenteel alleen door Rederij Doeksen gebruikt.