Rederij Wadden Transport

» Kapiteins Kroniek «

 

Terschelling Krijgt Geen Concurrentie? (nr. 11)

10 september 2007

Als de Rijks getijdenbruggen op Harlingen, Vlieland en Terschelling alleen in dienst van Rederij Doeksen blijven zal er geen concurrentie in de vracht markt komen. Afgelopen jaren hebben geleerd dat alle inspanningen door Rederij Wadden Transport op niets zijn uitgelopen.

Het spel is als volgt; de monopolist Doeksen beheerst de vracht markt; de twee transporteurs, t.w. de Vlas Transport en Transport Service Terschelling, zullen geen zaken met Rederij Wadden Transport doen, op straffe van sancties van Doeksen. Dat heeft het verleden geleerd en dat weten de transporteurs. Doeksen legt hun een vrachtprijs voor en dat is het.

Beide transporteurs hebben nimmer contact gehad met Rederij Wadden Transport omtrent vervoer van hun zaken, en kijken wel uit. Want de monopolist is slim en meedogenloos. Dat heeft het transportbedrijf Gebr. van Urk destijds geweten; hen stond een batterij aan advocaten te wachten en hun bloeiende bedrijf werd om zeep geholpen.

Ruim twintig jaar heb ik met de Challenger vracht gevaren tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. In die tijd hebben wij heel wat rechtszaken van Doeksen tegen de Challenger beleefd, politie controles, schijn aanvaringen, en bedreigingen. Zelfs onze aanvraag voor een wal telefoonaansluiting voor de Challenger moest na drie jaar procedures door de Raad van Staten aan ons toegekend worden. Volgens de raadsman van Rijkswaterstaat toen schepte dat precedenten en was verder in strijd met de Deltawet. De nieuwe reddingboot kwam, en het schoolschip Prinses Margriet, en die kregen hun telefoonaansluitingen hetzelfde avond nog.

Er staat in het oud convenant uit 1987 dat de overheid niet moet meewerken met derden, dit ten gunste van Rederij Doeksen.

Door vakmanschap en volharding van Rederij Wadden Transport is de veerboot Terschellinger Bank gekomen. De directie van Doeksen in Rotterdam, ver van Terschelling, ontplofte toen; locale directeur Henk Oosterbeek moest het bezuren. "Lakeman, waarom heb je dat ons niet verteld!" vroeg de heer Doeksen en onmiddellijk werd een vrachtboot aan de andere kant van de wereld besteld.

De “openbare” (?) Rijks getijdenbruggen (“Onze bruggen”, noemde Jan Willem Doeksen ze eens in een vergadering) worden nog steeds uitsluitend door Rederij Doeksen gebruikt. Voor passagiers vervoer, maar ook door hun vracht dienst via de Noord Nederland.

In 2003 heeft Rederij Wadden Transport een aanvraag bij Rijkswaterstaat (RWS) ingediend voor het medegebruik van de Rijks getijdenbruggen. RWS stond daar niet onwelwillend tegen over, maar verleende uiteindelijk pas in 2007 toestemming aan Wadden Transport voor gebruik van de Terschellinger brug bij een asfalt transport. RWS werd onmiddellijk door de monopolist Doeksen via een kort geding voor de rechter gesleept. Wegens onzorgvuldigheid van de advocaat van RWS hebben ze verloren. En moesten wij met de veerboot Terschellinger Bank, die breder is dan de Midsland van Rederij Doeksen, weer door de hele haven van Terschelling varen.

Voor de a.s. kermis vervoer hebben we ook een verzoek tot medegebruik met alle relevante bijlagen ingediend, met weigeren van toestemming als resultaat. Waarom niet? Redenering is de veiligheid van …? komt in gevaar. (Note: ontheffing is later wel verleend, zie kroniek nr. 12, red.)

RWS is de brug eigenaar, maar is niet opgewassen tegen de monopolist. Het oude convenant heeft een boot commissie in het leven geroepen: zitting hebben de eiland besturen, Rijkswaterstaat, en Rederij Doeksen. In die commissie wordt onze aanvraag behandeld. Daar zit dan de hele directie Doeksen tegenover de twee leden van het betreffende eiland bestuur. Ik stel mij voor als eiland bestuurder het niet prettig te vinden om de zaak van Wadden Transport positief te bepleiten, want dan heeft de monopolist zijn gedachten over mij gevormd en je weet maar nooit in de toekomst, dus stem ik tegen.

En zo wordt Terschelling weer gespaard voor concurrentie in markt.

En kan de veerboot Terschellinger Bank weer door de haven langs de bruine vloot varen. Om vervolgens te lossen dwars op kade met stroom en wind op de zijkant van het schip, soms onder moeilijke omstandigheden. Met alle gevaren van dien, terwijl de vrachtboot van Rederij Doeksen af en aan vaart en lost en laadt aan de Rijks (“openbare”) getijden bruggen.

Er wordt dus met twee maten gemeten!

Terschellingers opgelet, er is een charme offensief door Doeksen gaande, momenteel krijgt U op puntjes uw zin. Op een termijn van 15 jaar, bij een eventuele concessie, maken die puntjes niets uit. En u betaalt indirect jaren hieraan mee, als de Rijksbruggen alleen in dienst van Rederij Doeksen blijven.

Tot de volgende briefing,
handtekening

Kapitein Fred Lakeman.

"Medegebruik Ongewenst!" (nr. 10)

20 mei 2007

Regelmatig wordt mij gevraagd of ons schip de Terschellinger Bank al gebruik kan maken van de getijdenbruggen van Rijkswaterstaat. Huidige stand van zaken is dat dit op Terschelling niet wenselijk wordt geacht door de burgemeester Visser en wethouder Willem Heere.

Tijdens het bootoverleg te Leeuwarden op 5 april 2007 kwamen mensen van Rijkswaterstaat en de eiland besturen bijeen, t.w. Burgemeesters Visser (Terschelling) en Galema (Vlieland), Wethouders Heere en Gieles. Een zware delegatie van Rederij Doeksen was ook aanwezig...