Rederij Wadden Transport

» Kapiteins Kroniek «

 

En nu, Venstertijden (nr. 6)

30 mei 2005

Beste lezers,

Het is alweer een poos geleden dat u wat van ons vernomen heeft; het is het gevolg van de toenemende drukte dat we er niet aan toekomen u bij te schrijven.

Velen informeren bij ons hoe het nu staat met het aanleggen van ons ro-ro schip de Terschellinger Bank aan de getijdenbruggen van Rijkswaterstaat in Harlingen, Terschelling en Vlieland.

Deze openbare Rijkswaterstaat bruggen worden momenteel alleen door Rederij Doeksen gebruikt.

Na een uitspraak van de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) dat medegebruik van de getijdenbruggen in Harlingen, Terschelling, en Vlieland mogelijk moet zijn voor derden zijn er onderhandelingen gevoerd tussen Rijkswaterstaat, Rederij Doeksen en Rederij Wadden Transport. In dit verkennend eerst gesprek, j.l. mei in Harlingen, kwamen allerlei huishoudelijke zaken aan de orde rond de auto opstel terreinen, bruggen en kades, enz.

Advocaat mr. André van der Kolk eist namens Rederij Doeksen in deze onderhandelingen dat tijdens een periode van één uur voor aankomst tot één uur na vertrek van elk van hun veerboten er geen gebruik van de aanlegbruggen door derden (oftewel door Rederij Wadden Transport) mag worden gemaakt. Gezien het feite dat de schepen van Red. Doeksen veertien mijl per uur lopen betekent dit dan in de praktijk dat pas als hun veerboot halverwege Terschelling en Harlingen is, veertien mijl weg, zouden wij dan aan mogen leggen!

Dit is natuurlijk een onacceptabele eis; er wordt volkomen door Rederij Doeksen voorbij gegaan aan de wens van de gemeenteraad en het recht van de eilander bevolking om concurrentie in de vracht markt te krijgen. Want, nemen wij Terschelling als voorbeeld, dan ligt daar elke nacht, de hele nacht, de m.s. Friesland voor de Rijks aanlegbrug. In de winterdienst regeling gebeurt dit vanaf vijf uur 's middags. Dat betekent dat wij het laatste deel van de middag en de hele avond en nacht niet zouden kunnen laden en lossen.

Om zeven uur 's ochtends vertrekt de m.s. Friesland van Terschelling, om kwart voor acht komt de Midsland; die vertrekt dan om half negen. Volgens de door hen gewenste regeling zou de brug dan pas om half tien vrij komen, maar dan komt de Noord Nederland binnen, en na deze weer de Friesland.

Dus als Doeksen zijn zin krijgt, komt er geen concurrentie!

Van onze kant hebben wij aangevoerd dat de Terschellinger Bank binnen vijf minuten weg van de bruggen kan zijn, daar dit schip veel beter manoeuvreerbaar is dan de schepen van Doeksen.

In juni zullen wij van Rijkswaterstaat te horen krijgen hoe ze daar over denken.

Jatra trailers
Jatra asfalt auto's klaar voor terugkeer
naar Harlingen

Verder kan ik u melden dat wij op zoek zijn naar een aflos kapitein voor de Terschellinger Bank, omdat er tegenwoordig meer gevaren wordt. Na de Oeral zullen wij twee weken lang dag en nacht varen naar Terschelling om asfalt voor het bedrijven terrein aan te voeren. En tijdens onze vakantie zal het schip gewoon zijn dienst varen.

Als u dit leest, en u weet een goede aflos kapitein dan vernemen wij dit graag.

Verder wensen wij u een goede zomer toe en tot ziens aan boord!

Getekend,
handtekening

Kapitein Fred Lakeman

Het Convenant (nr. 5)

16 oktober 2014

Zoals u uit de pers vernomen heeft zijn wij tegen het eerste versie van het convenant dat in voorbereiding is tussen RWS (Rijkswaterstaat) en de gemeentes Terschelling, Vlieland, Harlingen en Rederij Doeksen. Het akkoord gaan met het eerste versie van het convenant zou betekenen dat alleen Doeksen gebruik zou mogen maken van de openbare getijdenbruggen van Rijkswaterstaat, en dat anderen (derden) uitgesloten zouden worden.