Rederij Wadden Transport

» Kapiteins Kroniek «

 

"Medegebruik Ongewenst!" (nr. 10)

20 mei 2007

Beste lezers,

Regelmatig wordt mij gevraagd of ons schip de Terschellinger Bank al gebruik kan maken van de getijdenbruggen van Rijkswaterstaat.

Huidige stand van zaken is dat dit op Terschelling niet wenselijk wordt geacht door de burgemeester Visser en wethouder Willem Heere.

Tijdens het bootoverleg te Leeuwarden op 5 april 2007 kwamen mensen van Rijkswaterstaat en de eiland besturen bijeen, t.w. Burgemeesters Visser (Terschelling) en Galema (Vlieland), Wethouders Heere en Gieles. Een zware delegatie van Rederij Doeksen was ook aanwezig, o.a. advocaat Mr. A. van der Kolk, Paul Melles, Kees Elting, en de chef technische dienst. In dit overleg werd allerlei zaken besproken betreffend het passagiers vervoer. Ook over vrachtvervoer werd gesproken, maar onze Rederij Wadden Transport was daar niet voor uitgenodigd.

nauwe haven

Terschellinger Bank vaart de havenmond van Vlieland in met weinig ruimte over. Omdat we nog steeds geen gebruik van de Rijks aanleg inrichtingen kunnen maken, zijn we genoodzaakt de kleine haven in en uit te varen. Meestal ligt op dat zelfde moment de Rijks getijdenbrug er ongebruikt bij...

Omdat het huidige concessie stelsel alleen op passagiers vervoer is gericht, heeft wettelijk gezien ons vrachtschip Terschellinger Bank de zelfde rechten als de vracht boot van Doeksen, de Noord Nederland. Terwijl de Terschellinger Bank van de Rijkswaterstaat bruggen geweerd wordt, vaart de Noord Nederland het water dun van 's morgens tot 's avonds laat, continu lossen en laden via de Rijks getijdenbruggen op de eilanden.

Dit is duidelijk in strijd met wetgeving van de Europees Unie en met de richtlijnen van de NMa, waarin wordt benadrukt dat vrachtvervoer via de getijdenbruggen, als gedeelte van het openbare wegennet, vrij dient te zijn.

Na vier jaar herschrijven van concessie stelsels, zo nu en dan vergaderen, artikelen eraan toevoegen die het recht van derden om medegebruik moeten waarborgen, kwamen op 5 april 2007 de deelnemers van het boot commissie met de mededeling dat de Terschellinger Bank toch geen gebruik van de brug op Terschelling mag maken.

Dit, volgens de heren Visser en Heere van Terschelling, omdat de bevoorrading voor de eilanden in gevaar zou komen!

Ik kan mij voorstellen dat je als eilander politicus niets anders durft te zeggen als er zo'n zware delegatie van Doeksen tegenover je zit. Na afloop zullen de heren van Doeksen wel geglunderd hebben van genoegen. "Wat een fantastisch bestuur hebben we op die eilanden," zullen ze wel gedacht hebben. "Die mannen geven we weer en vrije reis jaarkaart..."

Er wordt duidelijk door de gemeentes en Rijkswaterstaat met twee maten gemeten: twee volgens de wet gelijke vrachtschepen; de één mag wel, de ander niet, want dan komt zogenaamd de bevoorrading in gevaar! Het is bedroevend dat Rijkswaterstaat zich zo laat imponeren, zij hadden moeten zeggen; "Prima; voor passagiersdienst is er dan het convenant tussen Rijk, Gemeentes en Rederij Doeksen; daarin gaan we mee. De resterende tijd bij de bruggen delen wij zelf wel in, door overleg met de directies van de vrachtschepen; wie en op welke tijd gebruik kan maken van onze Rijks getijdenbruggen."

Dat had de concurrentie op vracht gebied kunnen bevorderen die sinds 2000 wettelijk vrij moet zijn.

Tot zover de stand van zaken betreffend de Rijks getijdenbruggen.

Getekend,
handtekening

Kapitein Fred Lakeman.

Terugblik op 2006 (nr. 9)

12 februari 2007

Terugblik op 2006, het was van alles wat. We hadden de geboorte van onze dochter, het overlijden van mijn moeder, getijdenbruggen gesprekken met Rijkswaterstaat, en brand naast het schip.