Rederij Wadden Transport

» Kapiteins Kroniek «

 

Het Convenant (nr. 5)

16 oktober 2004

Zoals u uit de pers vernomen heeft zijn wij tegen het eerste versie van het convenant dat in voorbereiding is tussen RWS (Rijkswaterstaat) en de gemeentes Terschelling, Vlieland, Harlingen en Rederij Doeksen. Het akkoord gaan met het eerste versie van het convenant zou betekenen dat alleen Doeksen gebruik zou mogen maken van de openbare getijdenbruggen van Rijkswaterstaat, en dat anderen (derden) uitgesloten zouden worden. Met andere worden, bij een eventuele verleende concessie zou het monopolie van Rederij Doeksen met 19 jaar verlengd worden. Al die tijd zullen dan de eilanders - ondernemers, vervoerders, en badgasten - de prijzen moeten slikken die door Rederij Doeksen worden opgelegd.

Op tijd zijn echter de eilander raadsleden van Terschelling en Vlieland hiervan doordrongen geweest dat dit anno 2004 niet meer kan, en ze hebben geweigerd het convenant te steunen. Het wordt nu teruggestuurd voor nadere overleg tussen de betrokken partijen.

kopvoor
Kopvoor lossen zonder getijdenbrug

Er moet markt werking komen, u moet vrij zijn te kiezen met wie u zaken wil doen!

De opmerkingen van Doeksen dat het dan “niet meer uit kan” is allang oude koek. Ooit stond Doeksen met Rederij Wadden Transport voor de zoveelste zaak voor een van de rechtbanken, toen de rechter vroeg aan Rederij Doeksen of ze schade van ondervond dat de m.s. Challenger voer, en of ze dat konden verleggen. Op die uitnodiging van de rechtbank is de Rederij Doeksen niet ingegaan!

Nadat Rederij Wadden Transport de Terschellinger Bank in 2001 had aangekocht en dat bekend werd, heeft Doeksen onmiddellijk een vrachtboot aan de andere kant van de wereld besteld en in de vaart gebracht. Dus zo slecht gaat het nu ook weer niet met Rederij Doeksen.

Ik vind dat concurrentie op vrachtvervoer gebeid een goede zaak is, voor Wadden eilanders en badgasten tegelijk. Anno 2004 is het idee het alleenrecht op vrachtvervoer via de openbare weg te hebben allang een achterhaalde veronderstelling.

Tot de volgende briefing,
handtekening

Kapitein Fred Lakeman

Franse Veerdienst (nr. 4)

15 oktober 2004

De vakanties zijn voorbij en het werk gaat weer gewoon door. Opgemerkt, dat wij tot ons genoegen veel klanten terugzagen die voorgaand jaar ook met ons mee op en neer zijn geweest, en ze vertellen het weer door, enz...