Rederij Wadden Transport

» Kapiteins Kroniek «

 

Eilanden gedupeerd door gemeente Harlingen? (nr. 22)

24 mei 2016

LC

'Wegjagen rederij dupeert Terschelling'

HARLINGEN    Het bedrijf Wadden Transport luidt de noodklok op Terschelling. De gemeente Harlingen biedt het bedrijf geen geschikte ligplaats aan na herinrichting van de Willemshaven.

Dit schrijft directeur Fred Lakeman in een brief aan de Terschellinger gemeenteraad. Hij roept de raad op in gesprek te gaan met wethouder Maria le Roy om te komen tot een spoedige oplossing.

quote

Harlingen wil de Willemshaven geschikter maken voor cruiseschepen en pleziervaart. Zo moet er een marina komen voor honderden schepen. Hiervoor is overigens nog geen exploitant gevonden.

Voor bedrijven zoals de rederij van Lakeman, die 34 jaar in de haven laadt en lost, is geen plek meer, vindt de gemeente. Volgens Lakeman heeft Harlingen geen geschikte alternatieven aangeboden voor het meest zuidoostelijk gelegen plekje aan de Willemshaven.

Als dit er alsnog niet komt, is ook Terschelling hiervan de dupe, beweert Lakeman. Zo biedt zijn bedrijf als enige concurrentie voor de enige andere reder: Doeksen. Van gezonde concurrentie profiteert het hele eiland, betoogt Lakeman. Verder is alleen zijn schip geschikt voor exceptioneel vervoer.

De maximale tonnage en omvang van de Doeksenschepen en de steigers waarvan Doeksen gebruik moet maken, is veel beperkter. Ten slotte zou Terschelling met het verdwijnen van Wadden Transport mogelijkheden voor noodtransport missen.

Wethouder Le Roy bevestigt dat er voor de zware beroepsvaart geen plaats meer is in de Willemshaven. "Wij hebben Lakeman een plek aangeboden in de Nieuwe Industriehaven", aldus de bestuurster. "Dit betekent echter dat hij moet investeren. Als hij de gemeente Terschelling zover kan krijgen dat ze mee investeren, dan is dat natuurlijk prima."


Tot zover de Leeuwarder Courant. Hieronder een reactie van Barbara...

Afgelopen week verscheen bovenstand artikel in de Leeuwarder Courant over de toekomst van Rederij Waden Transport. De gemeente Harlingen wil graag een jachthaven realiseren in de Willemshaven (Vluchthaven) waar Rederij Wadden Transport al vele jaren een ligplaats heeft.

Rederij Waddentransport zal echter moeten wijken voor de plannen van de gemeente, zo is ons medegedeeld. Wij hebben daar bezwaar tegen gemaakt, maar hebben om onze goede wil te tonen met de gemeente Harlingen onderzocht of een alternatieve ligplaats mogelijk is zodat de gemeente wellicht haar plannen zou kunnen realiseren. Die bleek niet te vinden.

Aanvankelijk bood de gemeente een plek in de Industriehaven aan, maar die bleek later niet geschikt omdat daar ons afgemeerd schip deels in de vaargeul zou komen te liggen. Hierop maakte, zeer begrijpelijk, het Loodswezen bezwaar. Andere besproken locaties bleken simpelweg niet beschikbaar. Er is kortom nergens in de Harlinger Haven voor ons een alternatieve ligplaats beschikbaar, ook geen alternatief waarvoor geïnvesteerd moet worden om die geschikt te krijgen.

Dat de gemeente ons een plek in de Industriehaven zou hebben aangeboden waarin ons bedrijf “zou moeten investeren”, zoals Le Roy kennelijk beweert in de Leeuwarder Courant, is dus absoluut niet juist en in strijd met de feiten.

Wij zullen ons blijven verzetten tegen de in onze ogen onheuse gang van zaken. Het kan niet zo zijn dat onze rederij, al decennia een trouwe ondernemer in de Harlinger Haven met unieke diensten voor de Waddeneilanden en de enige concurrent op vrachtvervoer, moet verdwijnen voor onbezonnen plannen voor een jachthaven waarvoor niet eens een exploitant kan worden gevonden!

Vanuit de Lucht (nr. 21)

3 december 2015

Veerboot Terschellinger Bank vaart het heel jaar door, ook in wind, storm, regen, en mist. Maar soms hebben we schitterend weer en gladde zeeën. Geniet hier, met dank aan Phantom 3 Flights, van een prachtige opname: bekijke de aankomst van de veerboot in Harlingen op net zo'n mooi stille avond.